Zonder Sponsoren geen Toernooi

Via deze weg willen wij al onze sponsoren bedanken voor hun steun. Mede dank zij deze bedrijven is het mogelijk om het Prent Dorpentoernooi te realiseren. Namens de commissie, teams én het publiek, BEDANKT!