Het zit er op…

De wedstrijden zijn gespeeld, de winnaar is bekend en de prijzen zijn uitgereikt.

De commissie van het Prent Dorpentoernooi wil via deze weg iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar medewerking aan een meer dan geslaagd Prent Dorpentoernooi 2017.

Bedankt Sponsoren, Deelnemers, Scheidsrechters, Sportparken, Bestuursleden, Loten Verkopers, Kantinepersoneel, Fotografen, Media en iedereen die heeft bijgedragen.

Namens de commissie, HARTELIJK BEDANKT....

De commissie van het Prent Dorpentoernooi.

Achter vlnr: Robert Seinen, Goos Benjamins, Jacob Schonewille, Nico Uiterwijk-Winkel, Gert Nijveen.

Voor vlnr: Rudy Diphoorn, Klaas Veldhuis, Martin Schonewille, Eddie Slomp, Marcel Uiterwijk. 

Een knallend woord van dank aan onze Supporters.

“Top dat jullie er waren!”

Met elkaar hebben we een prachtige voetbalweek mogen beleven. Graag tot volgend jaar….

Namens de commissie, HARTELIJK BEDANKT….